Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Rechtvaardige prijs

Filosofie

Wij passen de rechtvaardige prijs toe omdat we op die manier mensen de kans geven eerlijk te zijn met geld.

Als mensen aan geld denken, denken ze aan cijfers. Dit activeert het rekenkundig vermogen, dat je in de linkerhersenhelft terugvindt. De linkerhersenhelft is net die hersenhelft die niet in contact staat met de impuls van het gevoel. Vandaar dat mensen ook zo harteloos en egoïstisch kunnen zijn met geld.

Via de rechtvaardige prijs vragen we mensen om hun inlevingsvermogen aan te spreken; inleving in de positie van degenen die de kosten van de zaal dragen, de activiteiten begeleiden en in alle overige kosten voorzien. Anders gezegd: “Welk bedrag zou jou gelukkig maken als jij in onze schoenen zou staan?”
Inleving activeert de rechterhersenhelft, die wél in contact staat met de impuls van het gevoel. Zo spreken mensen ook hun gevoel aan.

Bovendien geven we op deze manier iedereen de kans beide hersenhelften tegelijkertijd te activeren – waardoor je je eigen systeem optimaler gebruikt. Dit is enorm gezond en wekt ook heel wat aangename emoties op; altijd leuk om te ervaren bij het instrument geld!

Wij vertrouwen er daarbij op dat jij de jarenlange ervaring, wijsheid en liefde die wij in onze activiteiten en ons centrum leggen naar waarde kunt inschatten. Een rechtvaardige prijs betekent dus niet gratis of goedkoop, maar vooral eerlijk.

Live Love, Love Life werkt al jarenlang met de rechtvaardige prijs. We werken onafhankelijk, zonder enige subsidies of commerciële sponsors. Verwar ons dus niet met een liefdadigheidsorganisatie. Persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel van spiritualiteit, en heeft niets met liefdadigheid te maken.

Deze werking is zo bijzonder dat mensen uit heel Europa komen kijken hoe wij dat hier aanpakken! Dankzij alle gulle donaties van bezoekers en sympathisanten kunnen wij mensen overal ter wereld succesvol blijven inspireren.

Het Instrument Geld

Geld is een prachtig en krachtig instrument. Het kan je namelijk alle emoties (aangename en onaangename) doen beleven.

Bij de meeste mensen brengt geld tot nu toe vooral onaangename emoties naar boven. Wij wensen iedereen ook aangename ervaringen met geld toe. Die kun je ervaren door te leren delen. Als je iets deelt, zet je namelijk een vloeiende en natuurlijke energiestroming in gang. Dat is een prettig gevoel. Je zult ook merken dat hoe meer je deelt, hoe meer aangename ervaringen je aantrekt in je leven, zoals overvloed en verbondenheid.

Word je ervan bewust dat als je eerder een ‘nemende’ houding hebt, dat je dan het tegenovergestelde creëert in je leven. Je zendt dan energie met een lage vibratie uit en trekt als gevolg ook energie met een lage vibratie aan. Dit uit zich dan in allerhande situaties van tekort – je zult bijvoorbeeld tekort kunnen ervaren in je energiepeil, relaties, financiën en tijd.

Via de rechtvaardige prijs word je je meer bewust van alle emoties die geld je kan doen beleven. Deze ervaring kan een vaste prijs niet bieden. Wat haalt het in jou naar boven? Tekort, macht, twijfel, gierigheid? Of kies jij liever ook voor rechtvaardigheid, vertrouwen en overvloed vanuit het gevoel van ‘veel’?

Extra

Elke donatie draagt bij aan onze werking. Wens je ons extra te steunen?

Je bijdrage is van harte welkom op ons rekeningnummer IBAN nr: BE19 9731 5794 2912 of BIC : KREDBEBB. Je kunt ook de Donatie-knop onderaan deze pagina gebruiken. Vraag ons gerust om een donatie-bewijs.

Alvast heel hartelijk bedankt, namens het hele Live Love Team