Image Image Image Image Image Image Image Image Image

De 26 onaangename emoties

Beleef ze allemaal

Al deze emoties komen in meer of mindere mate in je systeem voor. Sommige emoties zullen zich intenser manifesteren in je leven dan andere.

Leuk nieuws: als je een onaangename emotie bewust ontdekt en ‘doorvoelt’, maakt deze plaats voor zijn aangename tegenhanger. Je zult dan de plezierige emotie volop kunnen ervaren in de rest van je leven, zo makkelijk is het!

Overzicht – in willekeurige volgorde – van de 26 onaangename en aangename emoties :

  1. Afgescheidenheid   –   Verbondenheid
  2. Tekort   –    Overvloed
  3. Beperking   –   Vrijheid
  4. Waardeloosheid   –   Waardevolheid
  5. Ongeloof    –    Geloof
  6. Wantrouwen    –    Vertrouwen

7. Onrechtvaardigheid   –   Rechtvaardigheid

8. Afwijzing   –   Aanhaling

9. Schuldgevoel   –   Vrijheid

10. Afhankelijkheid   –   Onafhankelijkheid

11. Kortzichtig   –   Bewust

12. Verlies   –   Gewin

13. Onveiligheid   –   Veiligheid

14. Harteloosheid   –   Liefdevol

15. Machteloosheid   –   Kracht

16. Miscommunicatie   –   Communicatie

17. Onwetendheid   –   Wijsheid

18. Meerderwaardigheid   –   Evenwaardigheid

19. Weerstand   –   Ontvankelijkheid

20. Ontkenning   –   Bevestiging

21. Verlangen   –   Voldoening

22. Twijfel   –   Zekerheid

23. Zwakte   –   Kracht

24. In de steek gelaten   –   Gesteund

25. Kwetsbaarheid   –   Zelfverzekerd

26. Ongeduld   –   Geduld